ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษาโรค และป้องกัน ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

Bone Marrow Aspiration & Biopsy
CT MRI

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม เฉพาะทางโรคเลือด : 02-5940020-65 ต่อ 1113


ศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ